آدرس مطب

آدرس مطب : تهران خیابان دکترشریعتی سید خندان خیابان ابوذر روبروی بیمارستان رسالت تهران پلاک یک طبقه دوم

تلفن:  22885991- 22885990